نظرات مشتریان

نظرات مشتریان را آمار می تواند به راحتی با استفاده از ویژوال کامپوزر در صفحه ساز اضافه شود

استاندارد
احساسی نظیر ترس، راهی است برای حضور در این جهان. از سوی دیگر، جهانی که از آن می ترسیم، جایی است که هرگز در آن نمی توانیم کاملا احساس راحتی و «در خانه خویش بودن» بکنیم.
رامین محمدی خواه
شما نمی توانید اضافه کیند آن بخش به سبدخرید — ما داریم %s در انبار و شما دارید اکنون %s درسبدخریدتان. طراح و برنامه نویس
افسوس می‌خورم که همراهش نرفتم ولی دلش نمی‌خواست؛ او بود که از من درخواست کرد تنهایش بگذارم: او داشت کارآموزی تنهایی را شروع می‌کرد.
کیوان محمدی
شما نمی توانید اضافه کیند آن بخش به سبدخرید — ما داریم %s در انبار و شما دارید اکنون %s درسبدخریدتان. مدیرعامل شرکت
در بین تمامی مردم تنها عقل است که عادلانه تقسیم شده، زیرا همه فکر می کنند به اندازه کافی عاقلند.
سعید جمالی
شما نمی توانید اضافه کیند آن بخش به سبدخرید — ما داریم %s در انبار و شما دارید اکنون %s درسبدخریدتان. Moderator
جعبه ای
رامین محمدی خواه
شما نمی توانید اضافه کیند آن بخش به سبدخرید — ما داریم %s در انبار و شما دارید اکنون %s درسبدخریدتان. احساسی نظیر ترس، راهی است برای حضور در این جهان. از سوی دیگر، جهانی که از آن می ترسیم، جایی است که هرگز در آن نمی توانیم کاملا احساس راحتی و «در خانه خویش بودن» بکنیم.
کیوان محمدی
شما نمی توانید اضافه کیند آن بخش به سبدخرید — ما داریم %s در انبار و شما دارید اکنون %s درسبدخریدتان. افسوس می‌خورم که همراهش نرفتم ولی دلش نمی‌خواست؛ او بود که از من درخواست کرد تنهایش بگذارم: او داشت کارآموزی تنهایی را شروع می‌کرد.
سعید جمالی
شما نمی توانید اضافه کیند آن بخش به سبدخرید — ما داریم %s در انبار و شما دارید اکنون %s درسبدخریدتان. در بین تمامی مردم تنها عقل است که عادلانه تقسیم شده، زیرا همه فکر می کنند به اندازه کافی عاقلند.
نقل قول ها
 • رامین محمدی خواه
  طراح و برنامه نویس
  احساسی نظیر ترس، راهی است برای حضور در این جهان. از سوی دیگر، جهانی که از آن می ترسیم، جایی است که هرگز در آن نمی توانیم کاملا احساس راحتی و «در خانه خویش بودن» بکنیم.
 • کیوان محمدی
  مدیرعامل شرکت
  افسوس می‌خورم که همراهش نرفتم ولی دلش نمی‌خواست؛ او بود که از من درخواست کرد تنهایش بگذارم: او داشت کارآموزی تنهایی را شروع می‌کرد.
 • در بین تمامی مردم تنها عقل است که عادلانه تقسیم شده، زیرا همه فکر می کنند به اندازه کافی عاقلند.
اسلایدر