نوار پیشرفت

نوار پیشرفت ها را می توان به راحتی با استفاده از ویژوال عنصر در صفحه ساز اضافه کرد

استاندارد
پشتیبانی قالب
87%
ویژگی های سفارشی
93%
ارتقاء
85%
بزرگ
پشتیبانی قالب
87%
ویژگی های سفارشی
93%
ارتقاء
85%
حالت رنگی
پشتیبانی قالب
87%
ویژگی های سفارشی
93%
ارتقاء
85%