بگ گراندها

بخش پیش زمینه می تواند به راحتی با استفاده از ویژوال عنصر در صفحه ساز اضافه شود

background
تصویر پارالکس
بگ گراند شفاف
background
Overlay تصویر
گرادینت بگ گراند
background
ویدئوی میزبانی شده
پشتیبانی یوتیوب و آپارات و ....